INFORMACIJA apie Universiteto pagalbos sistema
IT pagalbos sistema (darbuotojams)Šioje sistemoje galite užregistruoti IT problemas, kylančias kompiuterizuotoje darbo vietoje (programinės įrangos (PĮ), kompiuterio darbo trikiai, poreikis naujos PĮ diegimui, darbo su IT sistemomis problemos ir kt.).
DPVS pagalbos sistema (darbuotojams) Šioje sistemoje galite užregistruoti klausimus ir problemas, susijusius su darbu Universiteto Dokumentų valdymo sistemoje (komandiruočių, personalo prašymų pildymas, paslaugų užsakymas ir kt.). Jus konsultuos DVS darbuotojai ar IT departamento specialistai.
Studijų biuro pagalbos sistema (darbuotojams) Šioje sistemoje galite užregistruoti klausimus ir problemas, pateikti pasiūlymus, susijusius su studijų kokybe, studijų organizavimu ir studentų reikalais. Jus konsultuos Studijų departamento ir Studentų reikalų departamento darbuotojai.
Telefonijos pagalbos sistema (darbuotojams) Šioje sistemoje galite užregistruoti klausimus ir problemas, susijusias su telefoniniu ryšiu.
Pagalba studentamsŠioje sistemoje galite pateikti klausimus susijusius su studijomis, mentorystės programa, biblioteka, bendrabučiais, LSP, psichologine pagalba ir kt. Taip pat užregistruoti problemas, kylančias registruojantis prie KTU vieningo prisijungimo sistemos, jungiantis prie el. pašto, Office 365 aplinkos, MOODLE, bevielio tinklo.